มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

28 เม.ย. 2564

532 view

RTCGM-Anno-th-Mandatory-Covid-19-testing-before-entering-RTCG

เอกสารประกอบ

RTCGM-Anno-th-Mandatory-Covid-19-testing-before-entering-RTCG.pdf