กงสุลใหญ่ฯ ออกเยี่ยมผู้ประกอบการเเละพนักงานร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหาร (Asia Shop) ของไทยในเมือง Ingolstadt รัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ฯ ออกเยี่ยมผู้ประกอบการเเละพนักงานร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหาร (Asia Shop) ของไทยในเมือง Ingolstadt รัฐไบเอิร์น

28 ต.ค. 2564

279 view

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหารไทย Ann’s Thailaden เมือง Ingolstadt รัฐไบเอิร์น เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ร้าน Ann’s Thailaden ด้วย

ร้าน Ann’s Thailaden (ที่ตั้ง : Asamstraße 69, 85053 Ingolstadt) เปิดดำเนินการมาประมาณ 2 ปี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกิจการของร้านมากนักเพราะร้านไม่ต้องปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหาร ตลอดจนไม่มีค่าใช้จ่ายประจำมากนัก เนื่องด้วยเจ้าของร้านเป็นผู้ดูแล stock สินค้าและเก็บเงินเอง

ร้าน Ann’s Thailaden มีฐานลูกค้าประจำที่ค่อนข้างมั่นคง และมีลูกค้าขาจรกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่าย shopping ที่ Ingolstadt Village ซึ่งเป็น Outlet ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐไบเอิร์น อุปสรรคสำคัญของทางร้าน คือ Distributor หรือบริษัทตัวแทนกระจายสินค้าที่มีกฎระเบียบซับซ้อนและในหลายกรณีไม่สามารถจัดหาสินค้าที่ต้องการให้ได้ ปัจจุบัน ร้าน Ann’s Thailaden สั่งสินค้าผ่าน Distributor จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยร้อยละ 80 ของสินค้าเป็นสินค้าจากประเทศไทย

ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ยิ่งส่งผลให้กิจการดีขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ