กงสุลใหญ่ฯ ออกเยี่ยมผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารไทยในเมือง Augsburg

กงสุลใหญ่ฯ ออกเยี่ยมผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารไทยในเมือง Augsburg

9 ต.ค. 2564

586 view

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านอาหารไทยบ้านสุโขทัย (Baan Sukhothai) ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแบบ Fine Dining แห่งเดียวในเมือง Augsburg เพื่อติดตามพัฒนาการของการดำเนินธุรกิจในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนสถานะล่าสุดในการสมัครขอรับเกียรติบัตร Thai Select ของร้านอาหาร พร้อมมอบกล่องอุปกรณ์สำหรับการยังชีพในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกแก่ผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารบ้านสุโขทัยด้วย

ร้านอาหารบ้านสุโขทัย (ที่ตั้ง : Friedrich-Ebert-Straße 5 1/2, 86199 Augsburg) ได้กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งแม้ว่ายอดขายในปัจจุบันอาจยังไม่อยู่ในระดับสูงมาก แต่เห็นสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวและการกลับมาของลูกค้ามากขึ้นตามลำดับ ปัจจุบัน ร้านอาหารบ้านสุโขทัยเน้นให้บริการทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ร้าน การซื้ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน (take away) ซึ่งทางร้านจะลดราคาลงจากราคาปกติ และเข้าร่วมกับ Food Delivery ต่างๆ ได้แก่ Lieferando เป็นต้น ปัจจุบัน ร้านมีพนักงานรวม 6 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนเยอรมันในพื้นที่ทั้งหมด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ