กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเมือง Augsburg

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเมือง Augsburg

10 ก.ค. 2564

241 view

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนร้านอาหารไทยใบตอง (Bai Tong) เมือง Augsburg เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบของที่ระลึกอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อแทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกแก่ร้านอาหารใบตองด้วย

ร้านอาหารใบตอง (ที่ตั้ง : Welfenstraße 6A, 86199 Augsburg) เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ร้านอาหารต้องปิดให้บริการภายในร้านเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง และต้องปรับตัวจากการเปิดให้บริการในร้านเป็นการขายอาหารแบบ take away ซึ่งผู้ประกอบการร้านประคองตัวจากยอดขายนี้เป็นหลัก ทั้งนี้ คาดหวังว่า การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้บริการได้แล้ว จะช่วยทำให้ธุรกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ