กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลการคลังสูงสุดแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesfinanzhof)

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลการคลังสูงสุดแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesfinanzhof)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

| 379 view

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Hans-Josef Thesling ประธานศาลการคลังสูงสุดแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesfinanzhof) และนาย Meinhard Wittwer รองประธานศาลฯ เพื่อแนะนำตัวและแสดงความขอบคุณศาลการคลังสูงสุดฯ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการต้อนรับและแลกเปลี่ยนกับคณะศึกษาดูงานด้านการศาลและกระบวนการยุติธรรมจากประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ภายหลังการหารือ ประธานศาลการคลังสูงสุดฯ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ และคณะเยี่ยมชมอาคารที่ทำการของศาลฯ (The Fleischerschlösschen palace) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีอายุมากกว่า 200 ปี และจัดอยู่ในกลุ่มอาคารอนุรักษ์สำคัญของนครมิวนิกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ