กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Gábor Tordai-Lejkó กงสุลใหญ่ฮังการีและคณบดีคณะกงสุลต่างประเทศประจำรัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Gábor Tordai-Lejkó กงสุลใหญ่ฮังการีและคณบดีคณะกงสุลต่างประเทศประจำรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 331 view

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับนาย Gábor Tordai-Lejkó กงสุลใหญ่ฮังการีและคณบดีคณะกงสุลต่างประเทศ (Dean of Foreign Consular Corps) ประจำรัฐไบเอิร์น ที่สถานกงสุลใหญ่ฮังการีประจำรัฐไบเอิร์น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดำเนินภารกิจของสถานกงสุล โดยเฉพาะงานคุ้มครองและดูแลคนชาติ และงานด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ นาย Gábor Tordai-Lejkó ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในฐานะที่ประจำการในรัฐไบเอิร์นมายาวนานกว่า 8 ปี มีประสบการณ์และเครือข่ายที่กว้างขวาง และยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเมืองด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความมั่นคงทางอาหารประจำรัฐสภายุโรป (The European Parliament) ระหว่างปี 2552 - 2557 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ