กิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น

กิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2567

| 378 view

เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2567 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการกงสุลสัญจร ที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกล โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมของวัดฯ ทั้งในด้านสถานที่และการจัดจิตอาสามาร่วมอำนวยความสะดวก

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมบริการกงสุลสัญจรครั้งแรกของปี 2567 โดยได้เปิดให้บริการครบทุกงาน ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ งานทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลด้วย โดยมีคนไทยเข้ารับบริการทั้งสิ้น 214 ราย

และโดยที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2567  ชาวไทยที่เข้ารับบริการกงสุลสัญจร พร้อมด้วยครอบครัวต่างพร้อมใจกันร่วมลงนามถวายพระพรที่ซุ้มลงนามถวายพระพรซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์กร่วมกันจัดถวาย อย่างพร้อมเพรียง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ