กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ CEO ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ WERK1

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ CEO ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ WERK1

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ธ.ค. 2566

| 225 view

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วยนางสาวปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา กงสุล ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ WERK1 ในความสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงานแห่งรัฐไบเอิร์น โดยมี ดร. Robert R. Richter ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท WERK1.Bayern GmbH ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่และการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของทั้งสองฝ่าย รวมถึงหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ