มาตรการสำหรับคนไทยและคนต่างชาติจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประสงค์ฺจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

มาตรการสำหรับคนไทยและคนต่างชาติจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประสงค์ฺจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

30 มิ.ย. 2564

940 view

ปก640630_มาตรการเดินทางไป_จ.ภูเก็ต_Page_1

ปก640630_มาตรการเดินทางไป_จ.ภูเก็ต_Page_2  

เอกสารประกอบ

ปก640630_มาตรการเดินทางไป_จ.ภูเก็ต.pdf