คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานที่ นครมิวนิก

คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานที่ นครมิวนิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

| 380 view

มื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกได้มอบหมายให้นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทน ต้อนรับคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายนิโรธ สุนทรเลขา ประธาน กมธ. ที่มาศึกษาดูงานที่นครมิวนิก ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันแน่นแฟ้นรอบด้านและยาวนานกว่า 160 ปี ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการตำรวจในเยอรมนี รวมถึงข้อมูลพื้นฐานทั้งในระดับประเทศและระดับรัฐ โดยเฉพาะรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค คณะกรรมาธิการฯ ยังได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของฝ่ายกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ