สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 877 view

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เเละภริยา ร่วมกับข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามด้วยการลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง นอกเหนือจากพิธีวางพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าวข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ที่สำคัญ ๒ ส่วน ประกอบด้วย

(๑) การจัดกิจกรรมสวดมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดไทยและสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสืบสานพระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตามรอยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนกิจกรรมทำบุญและถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดไทยในเขตกงสุลรวม ๑๘ วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดปี ๒๕๖๕
อนึ่ง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมทำบุญและถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมที่ วัดไทยเอาก์บวร์ก เมือง Augsburg ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมือง Königsbrunn รัฐไบเอิร์น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
(๒) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ให้แก่บ้านฉุกเฉินเพื่อแม่และเด็ก (Paritätische Haus Für Mutter und Kind) นครมิวนิก โดยกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ