ข้อมูลเศรษฐกิจ รัฐไบเอิร์น

พลังงานหมุนเวียนใน Germany

30 ธ.ค. 2565

ข้อมูล Startup ในสหพันธ์ฯ และ ในรัฐ Bavaria และรัฐ Baden-Wurttemberg

30 ธ.ค. 2565

Bayern fact sheet as of August 2022

25 ส.ค. 2565

Bayern fact sheet as of November 2021

3 ธ.ค. 2564

Bayern fact sheet as of May 2020

27 ม.ค. 2564