ข้อมูลเศรษฐกิจ รัฐไบเอิร์น

Bavaria Startup

2 พ.ค. 2567

Bayern fact sheet as of April 2024

2 พ.ค. 2567

Bayern fact sheet as of April 2023

25 เม.ย. 2566

พลังงานหมุนเวียนใน Germany

30 ธ.ค. 2565

ข้อมูล Startup ในสหพันธ์ฯ และ ในรัฐ Bavaria และรัฐ Baden-Wurttemberg

30 ธ.ค. 2565

Bayern fact sheet as of August 2022

25 ส.ค. 2565

Bayern fact sheet as of November 2021

3 ธ.ค. 2564

Bayern fact sheet as of May 2020

27 ม.ค. 2564