ข้อมูลเศรษฐกิจ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

Baden-Württemberg fact sheet as of April 2023

16 เม.ย. 2566

พลังงานหมุนเวียนใน Germany

30 ธ.ค. 2565

ข้อมูล Startup ในสหพันธ์ฯ และ ในรัฐ Bavaria และรัฐ Baden-Wurttemberg

30 ธ.ค. 2565

Baden-Württemberg fact sheet as of August 2022

29 ส.ค. 2565

Baden-Württemberg Fact Sheet 2021

21 ธ.ค. 2564

Baden-Württemberg fact sheet as of May 2020

27 ม.ค. 2564