วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,234 view

เบอร์ติดต่อ Hotline สายด่วน เกี่ยวกับโควิด-19 ในเขตกงสุล

 

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ Hotline 

ช่วงเวลาการให้บริการ/ ประเด็นติดต่อ

ตรา_สกญ.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

เบอร์ติดต่อ Hotline :
๐๑๕ ๒๐๒๑ ๒๕๐๓๘ 

ทุกวัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

  • หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อ จนท.แผนกกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว
ธงไบเอิร์น

รัฐบาลรัฐไบเอิร์น

เบอร์ติดต่อ Hotline :
089 122 220

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.

  • สามารถสอบถามได้ทุกคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ในรัฐไบเอิร์น เช่น การตรวจ Covid-19 การรับวัคซีน มาตรการกักตัว การเปิด-ปิดสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ธงบาเดิน

รัฐบาลรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

เบอร์ติดต่อ Hotline :
0711 904 39555

ทุกวัน เวลา 08.00 - 22.00 น.

  • สามารถสอบถามได้ทุกคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เช่น การตรวจ Covid-19 การรับวัคซีน มาตรการกักตัว การเปิด-ปิดสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น