วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 8 view

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก