ประกาศรับสมัครงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

23 ก.ค. 2564

ประกาศ-ผู้สมัครสอบคัดเลือก-เสมียน-23_July_2021

23 ก.ค. 2564

22 ก.ค. 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว

22 ก.ค. 2564

5 ก.ค. 2564

ประกาศรับสมัคร_พขร

5 ก.ค. 2564