กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 79 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับ Police Commissioner Norbert Radmacher ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐไบเอิร์น (the Bavarian State Criminal Police Office) โดยมี นาย Erwin Heumann ผู้ประสานงานตำรวจประจำสำนักงานผู้บัญชาการฯ และ น.ส. ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล เข้าร่วมด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ Police Commissioner Nobert Radmacher เข้ารับหน้าที่ใหม่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567  และขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับคณะระดับสูงจากประเทศไทย 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ในฐานะที่รัฐไบเอิร์นเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติจำนวนมาก การจัดการประเด็นอาชญากรรมในปัจจุบัน เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การค้ามนุษย์และลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการรับมือกับกลุ่มหัวรุนแรง/สุดโต่ง และการก่อการร้าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ