กิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ณ เมืองชต็อกคัค-วาห์ลวีส์ (Stockach - Wahlwies) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

กิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ณ เมืองชต็อกคัค-วาห์ลวีส์ (Stockach - Wahlwies) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2567

| 38 view

เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการกงสุลสัญจร ที่ศูนย์กิจกรรมในร่ม "Rossberghalle” เมืองชต็อกคัค-วาห์ลวีส์ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกล โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนไทยในพื้นที่ทั้งในด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมบริการกงสุลสัญจรครั้งที่สองของปี 2567 โดยได้เปิดให้บริการครบทุกงาน ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ งานทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลด้วย โดยมีคนไทยเข้ารับบริการทั้งสิ้น 164 ราย

และโดยที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567  ชาวไทยที่เข้ารับบริการกงสุลสัญจร พร้อมด้วยครอบครัวต่างพร้อมใจกันร่วมลงนามถวายพระพรที่ซุ้มลงนามถวายพระพรซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทยในพื้นที่จัดถวาย อย่างพร้อมเพรียง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ