สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 92 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำคณะข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 โดยได้วางเครื่องราชสักการะ ได้แก่ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งได้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยซุ้มดอกไม้ จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ