ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ที่วัดสันติวราราม

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ที่วัดสันติวราราม

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2567

| 94 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 นายจิระ สุทธิวิไลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปร่วมงานวันสงกรานต์ที่วัดสันติวราราม เมืองออฟฟิงเง่น รัฐไบเอิร์น

โดยในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อีกทั้งได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมกันนี้ยังได้พบปะกับชุมชนไทยเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และให้คำปรึกษางานบริการด้านกงสุลต่างๆ อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การทำบัตรประชาชน การรับรองเอกสารต่างๆ เป็นต้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ  มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่วัดสันติวราราม ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 – 17.00 น. รายละเอียดตามเว็บไซต์ https://munich.thaiembassy.org/th/page/mobiler-konsularservice-hauptseite-th
หรือติดต่อ 089 944 677-0

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ