กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 97 view

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับคุณสุภกิตติ์ ชมภูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานขายเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มลูกค้าในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ