สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วม งานวันวิสาขบูชา (Vesak Fest 2024) ในนครมิวนิก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วม งานวันวิสาขบูชา (Vesak Fest 2024) ในนครมิวนิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 518 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาซึ่งองค์กรชาวพุทธในมิวนิกได้ร่วมกันจัดขึ้น ในลานใกล้กับศาลาไทย ภายในสวนสาธารณะ Westpark นครมิวนิก

ภายในงานมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์นานาชาติจากทั่วทั้งเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกองค์กรชาวพุทธ  โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

ในโอกาสดังกล่าว ชุมชนไทยในนครมิวนิกได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดขบวนบุปผชาติ การแสดงโขนโดยนักเรียนสมาชิกชมรมนาฏยานุรักษ์แห่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง และการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยมังสวิรัติเพื่อการกุศลด้วย

โดยที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในนครมิวนิกได้ร่วมกันจัดซุ้มลงนามถวายพระพรภายในงานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยและครอบครัว  ตลอดจน Friends of Thailand  ทั้งที่เป็นชาวเยอรมันและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ