สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 174 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ภายในงาน ได้มีการตั้งโต๊ะหมู่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ด้วยการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และธงประจำพระองค์ประดับตราสัญลักษณ์อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ท.

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะข้าราชการ คู่สมรส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ น้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามฯ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค ได้ร่วมกันถวายพระพรด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ