สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ลี้ภัยจากยูเครน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ลี้ภัยจากยูเครน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 552 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ ของแต่งบ้านมือสอง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและทำความสะอาดประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ลี้ภัยจากยูเครนในนครมิวนิก ผ่านองค์กร Diakonia München โดยมี Mr. Marcel Schneider ผู้แทนองค์กรฯ ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับผู้แทนองค์กรฯ เรื่องการดำเนินงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ทราบว่า องค์กร Diakonia München เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในกำกับดูแลของเทศบาลนครมิวนิก ตั้งขึ้นตามแนวคิดของศาสนาคริสต์นิกายอีแวนเจลิคัลของรัฐไบเอิร์น (the Evangelical Lutheran Church of Bavaria) มีภารกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในนครมิวนิก ปัจจุบัน องค์กรฯ มี สำนักงาน ๒ แห่งตั้งอยู่บนถนน Stahlgruberring และ เขต Ebersberg นครมิวนิก และมีร้านจำหน่ายของมือสองเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยการจ้างงาน อีก ๘ สาขาในนครมิวนิกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ