ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เดินทางเข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมือง Königsbrunn รัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เดินทางเข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมือง Königsbrunn รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ต.ค. 2565

| 355 view

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้มอบหมายให้นายเอกวิทย์ โกมลแผ้ว กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย รัฐไบเอิร์น โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างชาติในพื้นที่รัฐไบเอิร์น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีมากกว่า 200 คน ทั้งนี้ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวร่วมกับพุทธศาสนิกชนในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ