กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดไทยเอาก์สบวร์ก รัฐไบเอิร์น เเละประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดไทยเอาก์สบวร์ก รัฐไบเอิร์น เเละประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 824 view

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาส เเละติดตามความเป็นอยู่ของสงฆ์ ณ วัดไทยเอาก์สบวร์ก รัฐไบเอิร์น พร้อมถวายปัจจัยและเครื่องสังฆทาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

กงสุลใหญ่ฯ ได้นมัสการไต่ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ และความเป็นอยู่ในภาพรวมของสงฆ์ ทราบว่า ในห้วงหลังการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา ทางวัดได้รับกิจนิมนต์นอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง และสามารถเริ่มจัดพิธีทางศาสนาขนาดใหญ่ที่วัดได้บ้าง โดยล่าสุด ทางวัดจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 โดยจะปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 อย่างเคร่งครัด

วัดไทยเอาก์สบวร์ก ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันได้ประมาณ 5 ปี และมีพระสงฆ์จำวัด 1 รูป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ