ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการพระสงฆ์ ณ วัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) เมือง Teublitz-Katzdorf รัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการพระสงฆ์ ณ วัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) เมือง Teublitz-Katzdorf รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2565

| 790 view

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้มอบหมายให้นายจิระ สุทธิวิไลรัตน์ กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการ และสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ณ วัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) เมือง Teublitz-Katzdorf รัฐไบเอิร์น พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ

ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ ทราบว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 2 รูป โดยวัดยังคงดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนั้น ทางวัดยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในพุทธศาสนามาศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราชพรหมยาน โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมเป็นประจำตามนัดหมาย และในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการกงสุลให้กับชุมชนไทยที่มาร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ