กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เยี่ยมชมกิจการและหารือข้อราชการกับผู้บริหารเครือบริษัท Ernst Klett AG เมืองชตุทท์การ์ท

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เยี่ยมชมกิจการและหารือข้อราชการกับผู้บริหารเครือบริษัท Ernst Klett AG เมืองชตุทท์การ์ท

7 มิ.ย. 2564

110 view

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เยี่ยมชมกิจการของเครือบริษัท Ernst Klett AG เมืองชตุทท์การ์ท ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจด้านการศึกษาครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตหนังสือและสื่อการเรียนการสอน และธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การบริหารโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ฯลฯ และหารือถึงการฟื้นฟูจากผลกระทบสําหรับผู้ประกอบการจากสถานการณ์ Covid-19 ตลอดจนเเนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตกับ Dr. David Klett กรรมการบริหาร โดยมี Mrs. Marianne Zorn กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซตุทท์การ์ท เข้าร่วมการหารือด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ