กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรีและเด็กไร้ที่พึ่ง Frauenobdach Karla 51 นครมิวนิก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรีและเด็กไร้ที่พึ่ง Frauenobdach Karla 51 นครมิวนิก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

4 มิ.ย. 2564

122 view

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยการบริจาคหน้ากากอนามัยแบบ FFP2 จำนวน ๓๐๐ ชิ้น อุปกรณ์รักษาสุขอนามัย และน้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยมี กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานมอบสิ่งของบริจาค ณ บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรีและเด็กไร้ที่พึ่ง Frauenobdach Karla 51 นครมิวนิก โดยมีนาง Isabel Schmidhuber ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉินฯ เป็นผู้รับมอบ

บ้านพักฉุกเฉินฯ Frauenobdach Karla 51 เป็นสถานสงเคราะห์ที่ให้บริการคำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือห้องพักฉุกเฉินชั่วคราวแก่สตรีทั้งที่มีและไม่มีบุตรเพื่อเข้าพักพิงได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปัจจุบันมีห้องพักเดี่ยว ๕๕ ห้อง และมีห้องพัก ๒ ห้องที่จัดเตรียมไว้เฉพาะสตรีที่พิการหรือทุพพลภาพ ตลอดจนมีคาเฟ่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มร้อน (ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ปรับเป็นให้บริการอาหารกล่องแทน) และจัดหาที่พักระยะยาวที่เหมาะสมแก่สตรีที่ขอรับความช่วยเหลือต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ