สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดการเสวนาพิเศษออนไลน์ ในหัวข้อ “ข้อกฎหมายควรรู้สำหรับคนไทยที่มีครอบครัวในเยอรมนี”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดการเสวนาพิเศษออนไลน์ ในหัวข้อ “ข้อกฎหมายควรรู้สำหรับคนไทยที่มีครอบครัวในเยอรมนี”

25 พ.ค. 2564

130 view

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดการเสวนาพิเศษออนไลน์ ในหัวข้อ “ข้อกฎหมายควรรู้สำหรับคนไทยที่มีครอบครัวในเยอรมนี” โดยวิทยากรจากประเทศไทย ได้แก่ น.ส. จันทนี พงศ์สุภาพชน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และนายอัตรา ขุนทองจันทร์ อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด และ พ.ต.ท.หญิง ธัญชนก รมยานนท์ สารวัตร กก.3 บก.ตม.1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งบรรยายให้ความรู้และตอบประเด็นคำถามในหัวข้อที่คนไทยที่มีครอบครัวในเยอรมนีให้ความสนใจ กล่าวคือ การเกณฑ์ทหารของลูกครึ่งไทย-เยอรมัน การซื้อ/ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของคู่สมรส/บุตรชาวเยอรมัน การทำพินัยกรรมและการรับทรัพย์มรดกในประเทศไทย และการขอพำนักในประเทศไทยระยะยาวสำหรับครอบครัวไทย-เยอรมัน โดยมีนายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้ มีคนไทยจากทุกพื้นที่ทั่วเยอรมนี รวมถึงประเทศไทย และต่างประเทศ สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านโปรแกรม Zoom จำนวนประมาณ 100 คน ซึ่งได้มีการถามตอบในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมคนไทยกับคณะวิทยากร ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมรวม 3 ชม. ตั้งแต่ 10:30 น. จนถึงเวลา 13:00 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ