กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วัดไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก รวม 18 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วัดไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก รวม 18 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

3 พ.ค. 2564

287 view

ด้วยระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วัดไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

ในห้วงวันดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนวัดไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์เทมแบร์ก รวม 18 วัด เพื่อถวายสิ่งของจตุปัจจัยไทยธรรม อันประกอบด้วย (1) อุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วนเก็บ (roll up) “พระบรมฉายาลักษณ์ และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (2) ปัจจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของวัดไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และ (3) เครื่องสังฆทาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ ให้แก่วัดไทยดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ