กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Florian Herrmann หัวหน้าสำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น และรัฐมนตรีแห่งรัฐไบเอิร์นว่าด้วยกิจการสหพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Florian Herrmann หัวหน้าสำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น และรัฐมนตรีแห่งรัฐไบเอิร์นว่าด้วยกิจการสหพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2566

| 413 view

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Florian Herrmann หัวหน้าสำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น และรัฐมนตรีแห่งรัฐไบเอิร์นว่าด้วยกิจการสหพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางและโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับรัฐไบเอิร์นให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงุทน รวมทั้งศักยภาพการลงทุนในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็มมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Bio-Circular-Green (BCG) Economy การศึกษาและวิจัย โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับรัฐไบเอิร์นมากขึ้น โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในฐานะสถานกงสุลใหญ่จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแห่งเดียวในรัฐไบเอิร์น พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรัฐไบเอิร์นกับภูมิภาคเอเชีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ