กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Marc Schweiker อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการสหพันธ์ พิธีการทูต นโยบายการพัฒนา และนโยบายสื่อสารมวลชน สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Marc Schweiker อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการสหพันธ์ พิธีการทูต นโยบายการพัฒนา และนโยบายสื่อสารมวลชน สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2566

| 378 view

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วย ดร. David Klett กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท ได้พบหารือกับนาย Marc Schweiker อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการสหพันธ์ พิธีการทูต นโยบายการพัฒนา และนโยบายสื่อสารมวลชน ที่สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค เมืองชตุทการ์ท โดยมี ดร. Cornelia Eberle หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ และนาง Beate Brenner หัวหน้าฝ่ายพิธีการทูต เข้าร่วมด้วย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน โดยนโยบายที่รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คอยู่ระหว่างการผลักดันและเห็นว่าน่าจะมีความร่วมมือกับไทยได้ คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย ด้านพลังงาน ด้านการฝึกอบรมแรงงาน และด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยในส่วนของไทยได้นำเสนอความร่วมมือกับรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คในการค้าการลงทุน รวมทั้งการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การวิจัยเพื่อการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ