กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Markus Lötzsch ประธานกรรมการบริหารหอการค้าและอุตสาหกรรมเนิร์นแบร์กv

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Markus Lötzsch ประธานกรรมการบริหารหอการค้าและอุตสาหกรรมเนิร์นแบร์กv

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 269 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับนาย Markus Lötzsch ประธานกรรมการบริหารหอการค้าและอุตสาหกรรมเนิร์นแบร์ก (Nuremberg Chamber of Commerce and Industry) โดยมีนาย Armin Siegert ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย โดยในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอโอกาสและสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจากเยอรมนีจะได้รับจากการเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการเข้าไปลงทุนภายใต้กรอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วย

ทั้งนี้ หอการค้าและสภาอุตสาหรรมเนิร์นแบร์กมีแผนนำภาคเอกชนซึ่งเป็นสมาชิกเดินทางไปประเทศไทยในห้วงปลายปี 2566 หรือต้นปี 2567 เพื่อพบกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมพื้นที่ EEC ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ