กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Regensburg รัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Regensburg รัฐไบเอิร์น

17 ก.ค. 2564

164 view

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านนวดไทย THONG Thai Massage เมือง Regensburg เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร้านนวดไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบหนังสือ Thai Herbs and Wellness : Inspiration for a Pure Well-Being จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด เพื่อเป็นของที่ระลึกแทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ร้านนวดไทย THONG Thai Massage ด้วย

ร้านนวดไทย THONG Thai Massage (ที่ตั้ง : Malergasse 14,93047 Regensburg) ตั้งอยู่ในย่าน Altstadt ของเมือง Regensburg ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปิดร้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พอประคองตัวได้จากเงินช่วยเหลือจากรัฐโดยนำมาชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และปัจจุบันที่รัฐผ่อนคลายมาตรการฯ อนุญาตให้เปิดบริการได้ ลูกค้าเริ่มกลับมารับบริการแล้ว

นอกเหนือจากเยี่ยมพบพนักงานไทยในร้านเเล้ว กงสุลใหญ่ฯ ได้พูดคุยให้กําลังใจและตอบคำถามเจ้าของร้านซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประเทศไทยทาง VDO call เกี่ยวกับมาตรการล่าสุดของทางการสหพันธ์ฯ ที่ประกาศให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระดับพื้นฐาน (Basic Risk Area) ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ต้องดำเนินการโดยสรุป คือ

(1) ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิก EU หรือประเทศสมาชิกกลุ่ม Schengen ต้องแสดงเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการเข้ามาสหพันธ์ฯ อาทิ การเข้าประเทศเพื่อปฏิบัติราชการ ทำงาน เยี่ยมญาติกรณีเร่งด่วน หรือเป็นนักเรียน/นักศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเข้ามาในสหพันธ์ฯ ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลดังกล่าว (วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในสหพันธ์ฯ ประกอบด้วย Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Johnson & Johnson)

(2) ผู้ที่เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสฯ (Covid Test) ที่มีผลเป็นลบ (ภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ) อายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงสำหรับ Antigen Test หรือ 72 ชั่วโมงสำหรับ PCR Test เมื่อเดินทางมาถึงสหพันธ์ฯ หรือ หลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อน วันเดินทาง หรือ หลักฐานรับรองว่าหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสฯ มาแล้วอย่างน้อย 28 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน

(3) ต้องลงทะเบียนออนไลน์ Digital registration on entry ผ่านทางเว็บไซต์ www.einreiseanmeldung.de

(4) ต้องเดินทางจากสนามบินไปที่บ้านหรือโรงเเรมปลายทางโดยตรง และทำการกักตัวในที่พัก (home quarantine) เป็นเวลา 10 วัน ยกเว้นมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือหลักฐานรับรองว่าหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสฯ มาแล้วอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ