กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Ingolstadt รัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Ingolstadt รัฐไบเอิร์น

17 ก.ค. 2564

176 view

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านนวดไทย DAEO Thai Massage เมือง Ingolstadt เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนให้กําลังใจในการดำเนินธุรกิจร้านนวดไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบหนังสือ Thai Herbs and Wellness : Inspiration for a Pure Well-Being จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด เพื่อเป็นของที่ระลึกแทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ร้านนวดไทย DAEO Thai Massage ด้วย

ร้านนวดไทย DAEO Thai Massage (ที่ตั้ง : Milchstrasse 25, 85049 Ingolstadt) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์ในย่านกลางเมือง Ingolstadt มีพนักงาน 3 คน และมีห้องนวดให้บริการ 2 ห้อง ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปิดร้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ และแม้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ แต่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยเฉพาะค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ประสบความยากลำบากพอประมาณตลอดห้วง 7 เดือนล่าสุดที่ต้องปิดร้านยาวต่อเนื่อง และปัจจุบันที่รัฐผ่อนคลายมาตรการฯ อนุญาตให้เปิดบริการได้ ธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร เนื่องจากลูกค้ายังไม่กลับมารับบริการเหมือนเช่นก่อน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ