กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หารือความร่วมมือและเยี่ยมสถาบันอินเดียและทิเบตศึกษา มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) นครมิวนิก

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หารือความร่วมมือและเยี่ยมสถาบันอินเดียและทิเบตศึกษา มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) นครมิวนิก

21 ก.ค. 2564

185 view

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมสถาบันอินเดียและทิเบตศึกษา (Institut für Indologie und Tibetologie) ภาควิชาเอเชียศึกษา คณะวัฒนธรรมศึกษา (Fakultät für Kulturwissenschaften) มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) โดยได้พบหารือกับ Prof. Dr. Jens-Uwe Hartmann ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา โดยนาง Erika Grimm กรรมการสมาคมเยอรมนี-ไทย เข้าร่วมหารือด้วย

กงสุลใหญ่ฯ และ Prof. Hartmann ได้หารือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสถาบันการศึกษาของไทย ความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้ง Thai Corner ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ฯ หรือภาควิชาฯ ตลอดจนเเนวทางการเผยแพร่และส่งเสริมความนิยมพุทธศาสนาในรัฐไบเอิร์น

สถาบันอินเดียและทิเบตศึกษา มหาวิทยาลัย LMU มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีความตกลงทางวิชาการ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ความตกลงทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาพุทธศาสนา (Buddhist Studies) และ (2) ความตกลงทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือด้านอินเดียศึกษา (Indology) ปัจจุบัน มีอาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ท่าน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านอินเดียและทิเบตศึกษา จากมหาวิทยาลัย LMU

อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จเยือนมหาวิทยาลัย LMU อย่างเป็นทางการ โดยทรงรับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการบรรยายเกี่ยวกับพุทธศิลป์ (Buddhist Art) ที่สถาบันอินเดียและทิเบตศึกษาแห่งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ