กงสุลใหญ่ฯ ออกเยี่ยมผู้ประกอบการเเละพนักงานร้านนวดและสปาไทยในเมือง Garmisch - Partenkirchen รัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ฯ ออกเยี่ยมผู้ประกอบการเเละพนักงานร้านนวดและสปาไทยในเมือง Garmisch - Partenkirchen รัฐไบเอิร์น

11 ต.ค. 2564

222 view

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านนวดและสปาไทย Orchid Thai Massage and Spa เมือง Garmisch - Partenkirchen รัฐไบเอิร์น เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร้านนวดและสปาไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบหนังสือ Thai Herbs and Wellness : Inspiration for a Pure Well-Being จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ร้านนวดและสปาไทย Orchid Thai Massage and Spa ด้วย

ร้านนวดและสปาไทย Orchid Thai Massage and Spa (ที่ตั้ง : Alpspitzstrasse 4, 82467 Garmisch - Partenkirchen) เป็นร้านนวดไทยขนาดกลาง มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดไทย และนวดน้ำมันเพื่อการผ่อนคลาย ปัจจุบันมีพนักงานนวด 2-3 คน สลับสับเปลี่ยนให้บริการตามที่มีการนัดหมายล่วงหน้า ผู้ประกอบการได้เริ่มต้นอาชีพนวดไทยที่เมือง Ingolstadt ก่อนย้ายมาเริ่มธุรกิจนวดและสปาไทยที่เมือง Garmisch-Partenkirchen มากว่า 3 ปี โดยที่เมือง Garmisch – Partenkirchen เป็นเมืองท่องเที่ยวและ ski resort ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของสหพันธ์ฯ ประกอบกับที่ตั้งของร้านอยู่รายล้อมด้วยโรงแรมที่พัก และห่างจากลานสกี Garmisch Classic เพียง 1 กิโลเมตรเศษ ผู้ขอรับบริการเกือบทั้งหมดของร้านจึงเป็นนักท่องเที่ยว

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปิดร้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ แต่พอประคองตัวได้จากเงินช่วยเหลือของรัฐฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการฯ ผู้ขอรับบรืการได้กลับมาเกือบเป็นปกติแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ