กงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระราชพรหมยาน(ท่าซุง) รัฐไบเอิร์น เพื่อประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระราชพรหมยาน(ท่าซุง) รัฐไบเอิร์น เพื่อประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

8 พ.ย. 2564

409 view

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) และคณะสงฆ์ พร้อมถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ ณ วัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) เมือง Teublitz-Katzdorf รัฐไบเอิร์น พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กงสุลใหญ่ฯ ได้นมัสการไต่ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ และความเป็นอยู่ในภาพรวมของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ทราบว่า ทางวัดได้เริ่มจัดพิธีทางศาสนาที่วัดแล้ว โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้จัดพิธีทำบุญวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีอุบาสก - อุบาสิกา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวเยี่ยมเยียนชุมชนไทยโดยได้ให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนชี้แจงข้อมูลเเละตอบคําถามด้านกงสุลต่างๆ เช่น Thailand Pass ระบบ E-Visa มาตรการล่าสุดในการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวไทยและชาวเยอรมัน เเละได้เเนะนําช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมมอบกล่องอุปกรณ์ยังชีพเเก่ชุมชนไทยในพื้นที่ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ