ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงานเทศกาลไทย (Thailand Fest) ครั้งที่ 10 ณ เมือง Wassertrüdingen รัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงานเทศกาลไทย (Thailand Fest) ครั้งที่ 10 ณ เมือง Wassertrüdingen รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2565

| 393 view

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้มอบหมายให้นางสาววรทิพย์ โอตระกูล กงสุล เป็นผู้แทนเข้าร่วมและกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย (Thailand Fest) ครั้งที่ 10 ณ เมือง Wassertrüdingen ร่วมกับนาย Klaus Schülein รองนายกเทศมนตรีเมือง Wassertrüdingen ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

งาน Thailand Fest ณ เมือง Wassertrüdingen เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทยในปีนั้น ต่อมา เทศบาลเมือง Wassertrüdingen ได้เห็นถึงความสำคัญของงานดังกล่าวจึงร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด

ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันมากกว่า 500 คน และมีผู้ประกอบการไทยร่วมออกร้านขายสินค้าและอาหารไทยในงาน Thailand Fest มากกว่า 30 บูธ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมออกร้านประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวไทยด้วย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทยจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยบนเวทีตลอดทั้งวัน ถือได้ว่างาน Thailand Fest ได้ช่วยสร้างสีสันความสนุกสนานและความหลากหลายให้กับเมือง Wassertrüdingen อย่างดียิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ