สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 516 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ฯ เเละภริยา ร่วมกับข้าราชการ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และชุมชนไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน - เวือร์ทเทิมแบร์ค จำนวน ๗ รูป มาประกอบพิธีสงฆ์ และสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมงานได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยเปิดกรวยดอกไม้ และนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามด้วยการลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง นอกเหนือจากพิธีทำบุญและถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าวข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่สำคัญอื่นๆ อีก ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission นครมิวนิก โดยกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(๒) กิจกรรมทำบุญและถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดไทยในเขตกงสุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดสังฆวิหาร ชตุทการ์ท วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรม) ไฟร์ซิ่ง วัดโพธิ์ ไฟร์ซิ่ง วัดป่ามุตโตทัย เมือง Stammbach วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมือง Kippenheim

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ