กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission นครมิวนิก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission นครมิวนิก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2565

| 490 view

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission นครมิวนิก ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้บริเวณสถานีรถไฟนครมิวนิก โดยมี Ms. Bettina Spahn และ Ms. Barbara Thema ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค เช่น อาหารแห้ง อาหารกระป๋องปรุงสำเร็จ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและทำความสะอาดประเภทต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และเสื้อผ้ามือสองสำหรับฤดูร้อน ซึ่งทางสมาคมฯ แจ้งว่าเป็นที่ต้องการของผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้พิการและทุพพลภาพหลากหลายสัญชาติที่ไร้ที่พึ่งพิงในนครมิวนิก

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้หารือกับผู้อำนวยการสมาคมฯ เรื่องการดำเนินงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของวัดไทยและชุมชนไทย ในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวืร์ทเทิมแบร์ค ด้วย ซึ่งผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณกุศลของสมาคมฯ ด้วยดีมาตลอด และแสดงความยินดีที่จะได้ร่วมมือด้านจิตอาสาฯ ในอนาคตต่อไป

อนึ่ง ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สมาคมเปิดดำเนินงานมาแล้วกว่า ๑๒๕ ปี สำนักงาน ณ นครมิวนิก เปิดทำการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบาก โดยมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่างงาน หรือไร้ที่พึ่งพิง และมีอาสาสมัครเป็นแรงสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งมีอาสาสมัครชาวไทยรวมอยู่ด้วย ปัจจุบัน สมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission มีมากกว่า ๑๐๐ แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งสหพันธ์ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ