ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการพระสงฆ์ ณ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมือง Kippenheim รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการพระสงฆ์ ณ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมือง Kippenheim รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 489 view

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้มอบหมายให้นายเอกวิทย์ โกมลแผ้ว กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการ และสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ณ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมือง Kippenheim รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
ปัจจุบัน วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ 3 รูป โดยวัดยังคงดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ตาม
อนึ่ง ทางวัดได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้จัดส่งยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลแก่วัด เพื่อแจกจ่ายยาฟ้าทะลายโจรให้แก่คนไทยที่มีความจำเป็นใช้ประโยชน์ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ