ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย เมือง Stammbach รัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย เมือง Stammbach รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 507 view

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางณิชยา เทวกุล ณ อยุธยา ภริยากงสุลใหญ่ฯ และน.ส. ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และสิ่งของจำเป็นในการจำวัดและปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดป่ามุตตโตทัย เมือง Stammbach รัฐไบเอิร์น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ ทราบว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ 5 รูป โดยปฏิบัติธรรม ปลีกวิเวก และสลับกันออกบิณฑบาตในละแวกใกล้เคียงและเมือง Bayreuth และทางวัดเปิดให้ผู้สนใจในพุทธศาสนามาศึกษาธรรมมะ และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมเป็นประจำตามนัดหมาย
ในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้มอบหนังสือธรรมะ “ธรรมนูญชีวิต” เกี่ยวกับพุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งแปลเป็น 2 ภาษา (ไทย-เยอรมัน) โดยพระอาจารย์เมตฺติโก เพื่อเผยแพร่ต่อให้แก่ชุมชนไทยและครอบครัวที่มาใช้บริการด้านกงสุลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ