ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการพระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ ไฟร์ซิ่ง รัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบนมัสการพระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ ไฟร์ซิ่ง รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

| 481 view

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้มอบหมายให้นางสาววัลย์ลิกา อั๋งสกุล รองกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปกราบนมัสการ และสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ ไฟร์ซิ่ง พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

ปัจจุบัน วัดโพธิ์ ไฟร์ซิ่ง มีพระฟิลิป เจนนิ่ง (Philipp Jenning) จำพรรษาอยู่ 1 รูป ซึ่งตั้งมั่นที่จะเผยแผ่พุทธธรมคำสอนทั้งต่ออุบาสก - อุบาสิกาชาวไทย และชาวเยอรมันที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ขณะนี้ พระฟิลิป เจ้าอาวาส กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเทววิทยา และจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัย Ludwig Maximilian University (LMU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนครมิวนิก

อนึ่ง ทางวัดได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้จัดส่งยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลแก่วัด เพื่อแจกจ่ายยาฟ้าทะลายโจรให้แก่คนไทยที่มีความจำเป็นใช้ประโยชน์ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ