สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2564

10 ก.ย. 2564

275 view

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ที่ศูนย์กิจกรรมในร่ม "Rossberghalle" ในเมืองชต็อกคัค-วาห์ลวีส์ เขตโบเดนเซ รัฐบาเดิน-เวือร์เทมแบร์ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการด้านกงสุลให้แก่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากนครมิวนิก โดยในระหว่างการให้บริการกงสุลสัญจร ได้ดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ มีคนไทยเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) และรับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 130 ราย  ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ และสมาคมบริจาคที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จราบรื่นด้วยดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ