กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Würzburg รัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Würzburg รัฐไบเอิร์น

11 ก.ย. 2564

318 view

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านนวดและสปาไทย Rattiya Traditionelle Thai-Massagen & Wellness เมือง Würzburg รัฐไบเอิร์น เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร้านนวดไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบหนังสือ Thai Herbs and Wellness : Inspiration for a Pure Well-Being จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ร้านนวดและสปาไทย Rattiya Traditionelle Thai-Massagen & Wellness ด้วย

ร้านนวดและสปาไทย Rattiya Traditionelle Thai-Massagen & Wellness (ที่ตั้ง : Rüdigerstraβe 4, 97070 Würzburg) เปิดดำเนินการมากว่า 5 ปี โดยตั้ง concept เป็นร้านนวดและสปาไทยระดับ premium เน้นการนวดผ่อนคลาย ปัจจุบันมีเตียงนวดให้บริการจำนวน 2 เตียง ผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นเเบบประจำ และโดยที่ทำเลที่ตั้งของร้านอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งของเมือง อาทิ Rotkreuzklinik Würzburg จึงมีฐานผู้ขอรับบริการประจำเป็นทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่กาชาดเยอรมันประจำเมือง Würzburg ด้วย ปัจจุบัน ทางร้านให้บริการเฉพาะตามที่นัดหมายล่วงหน้า โดยเปิดช่องทางการนัดหมาย 3 ช่องทาง ได้แก่ นัดหมาย online / โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปิดร้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ แต่พอประคองตัวได้จากเงินช่วยเหลือของรัฐฯ และไม่มีค่าใช้จ่ายประจำสูงมากนัก เพราะเจ้าของร้านเป็นพนักงานนวดเองด้วย อย่างไรก็ดี ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการฯ ผู้ขอรับบริการได้กลับมาในระดับปกติแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ