สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Bits & Pretzels health.tech Conference 2024

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Bits & Pretzels health.tech Conference 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

| 55 view

เมื่อวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยจำนวน 8 ราย ได้แก่ (1) Dietz (2) Ocare Health Hub (3) Ravis Technology (4) SenseAI (5) Lumio3D (6) Cariva (7) FitSloth และ (8) Perceptra เดินทางเยือนนครมิวนิก รัฐไบเอิร์น เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานการคิดค้นนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพในงาน Bits & Pretzels health.tech Conference 2024 ที่นครมิวนิก รัฐไบเอิร์น เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยงานฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในสาขาดังกล่าวจำนวนมาก

ในโอกาสการเยือนนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังจัดให้คณะได้พบหารือและเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐไบเอิร์นที่มีส่วนสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่เป็นเลิศของรัฐไบเอิร์น ประกอบด้วย (1) Start2 (2) หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งนครมิวนิกและโอเบอร์ไบเอิร์น (3) BioM Biotech Cluster Development GmbH (4) TUM Venture Lab (Healthcare) ของมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิก (5) ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ WERK 1 และ (6) Brainlab ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของเยอรมนี

คณะยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริษัท/สตาร์ทอัพที่ผู้ประกอบการไทยในเยอรมนีเป็นผู้ก่อตั้งซึ่งประกอบด้วย Boonna Marketing Heyotters และ Farmlyplace

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเพิ่มเครือข่ายและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์กับการร่วมมือและขยายธุรกิจเข้ามายังตลาดเยอรมนีและยุโรปอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งเพิ่ม visibility ของสตาร์ทอัพด้านการแพทย์ของไทยในเยอรมนี โดยเฉพาะในรัฐไบเอิร์นซึ่งเป็น economic powerhouse ที่สำคัญของประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ