สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 19,588 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในงาน ได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตกแต่งสถานที่ ด้วยการประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว

จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะข้าราชการ ครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ น้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามฯ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และลิงก์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://munich.thaiembassy.org เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวืร์ทเทิมแบร์ค ได้ร่วมกันถวายพระพรด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ