กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้แทน สถาบัน Max Planck Society

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้แทน สถาบัน Max Planck Society

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2566

| 321 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วย น.ส. ปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา และ น.ส. ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล ได้พบหารือกับ Dr. Christiane Haupt ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชีย และ Ms. Sabine Panglung ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ สถาบัน Max Planck Society ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย

อนึ่ง สถาบัน Max Planck Society ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2491 ปัจจุบันมีศูนย์วิจัยกว่า 87 แห่งทั่วประเทศเยอรมนี ทำการวิจัยใน 3 สาขาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ชีววิทยาศาสตร์ (life sciences) และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (social and human sciences)  มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสมาชิกและได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่าง ๆ กว่า 38 คน เช่น Albert Einstein นักฟิสิกส์ และ Otto Hahn นักเคมี โดยในปี 2566 เป็นปีครบรอบ 75 ปี แห่งการก่อตั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ