สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดไทยมิวนิค-กีซิ่ง รัฐไบเอิร์น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดไทยมิวนิค-กีซิ่ง รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ส.ค. 2566

| 102 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดไทยมิวนิค-กีซิ่ง รัฐไบเอิร์น โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในนครมิวนิกเข้าร่วมงานกว่า ๕๐ คน  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ